Chính Sách Bảo Mật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Dagacam Live. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Thông Tin Được Thu Thập

Chúng tôi thu thập và lưu trữ các thông tin sau khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó cho phần Liên hệ với chúng tôi:

  • Tên
  • Số liên lạc

Cách Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Thông tin được gửi một cách tự nguyện bởi những người dùng muốn liên lạc với chúng tôi.

Mục Đích Của Việc Thu Thập Dữ Liệu

Thông tin được thu thập chỉ được sử dụng cho mục đích trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho mục đích tiếp thị hoặc chia sẻ nó với bên thứ ba.

Sự Đồng Ý Của Người Dùng

Bằng cách gửi biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin được cung cấp cho mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.

Sử Dụng Và Chia Sẻ Dữ Liệu

Chúng tôi không sử dụng thông tin được thu thập cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc trả lời các câu hỏi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba.

Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin được gửi qua trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối.

Truy Cập Và Kiểm Soát

Bạn có quyền truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn được gửi qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp trong phần “Thông tin liên hệ” bên dưới.

Những Thay Đổi Đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

dagacam.live ĐÁ GÀ THOMO 100% Thưởng Nạp Lần Đầu